Válasz

By | 2014-06-07
Megosztás:

Válasz a http://peacekeeper.nolblog.hu/archives/2014/06/05/Alkotmanyossag_egy_uj_allam_diktaturajaban/ cikkre.

„ha lehetőséget ad a diktatúrának feltérképezni a még állva maradt ellenfeleit”

Diktatúra? Hol?

„Főleg ha a nemzetközi jog 1967 óta már a népet támogatja egy diktatúrával, a saját korábbi politikai „elitjének” diktatúrájával szemben is.”

Mi?

„Lásd Koszovó, ahol az önrendelkezéséért küzdő, saját – diktatúrát megvalósító – állama ellen fegyveres harcot folytató népet a nemzetközi közösség nem csak politikailag, nem csak a nemzetközi joggal, de nemzetközi fegyveres erővel fellépve segítette.”

Koszovó esete tipikus idegen agresszió. Az USA megtámadta Szerbiát, majd elvette területe egy részét. Nem az eső ilyen alkalom a világtörténelemben, s nem is az utolsó.

„Tehát minden történelmi példa azt mutatja, hogy egy nép önrendelkezési joga ma már rövidtávon se korlátozható, még a saját politikai elitjének diktatúrájával se. A nép önrendelkezési jogát korlátozó vagy megszüntető diktatúra pusztulásra van ítélve, az önrendelkezés joga minden nép alapjoga.”

Alapvető dolgokat keversz.

Az ENSZ alapokmánya nem a belső lázadás jogáról szól, hanem az önrendelkezési jogról. Ezt eddig – legalábbis Koszovó – az idegen gyarmati uralom elleni fellépés jogaként értelmezték. Azóta általánosabban (lásd Koszovó, ill. most már Krím is), de sosem valamiféle belső kormányt leváltó értelemben. Ilyen kérdésekkel az ENSZ sosem foglalkozott.

„A Magyarország Alaptörvénye nevű törvény a magyar államban új alkotmánynak érvénytelen, alaptörvénynek meg alkotmányellenes.”

Abszurd álláspont, jogilag zagyvaság. Az új alkotmány (alaptörvény) minden szempontból érvényes és hatályos.

„2011 őszén kiderült, hogy az AB hivatalból nem helyezi hatályon kívül a több szempontból is nyilvánvalóan alkotmányellenes (alap)törvényt.”

Ilyen joga sosem volt az AB-nak.

„Ez a vita nem a Magyarország területén levő két állam közül a Magyarország nevű új államban megvalósuló alkotmányosságról szól.”

Nincs két állam, egy van.

„új alkotmányt – 1989 után – már csak a nép alkothat!”

Nem igaz. Lásd az 1989 utáni alkotmányt!

„Majd ugyanez az alkotmány alapján, ugyanezek a pártok, részben ugyanezen képviselők és jogászok 15 év múlva szemrebbenés nélkül leírják azt a hazugságot, ami a hatályos alkotmányból semmilyen formában nem vezethető le. „Az alkotmányozó hatalom az Országgyűlés”.”

Mert ez az egyetlen álláspont, mert megfelel a valóságnak.

„Én értem, hogy a politikai „elit”, a képviselők korrigálni akarták az 1989-es ideiglenes alkotmányban elkövetett hibájukat, hogy lemondtak hatalmukról a nép javára.”

Nem mondtak le a nép javára 1989-ben sem.

„a Magyarország Alaptörvénye nevű törvény a magyar állam joga szerint érvénytelen, hasonlóan a nemzetközi joggal is ellentétesen létrehozott Magyarország nevű állammal”

Egyik állítás sem igaz. Az alaptörvény érvényes és nincs új magyar állam sem.

„Ezt minden alkotmányjogász tudja is, ha érti a szakmáját és nem hazudik saját magának is.”

Minden alkotmányjogász pont az ellenkezőjét tudja.

„Tehát a képviselőnek nincs joga új alkotmányt alkotni”

De van. Lásd az alkotmányt.

„A népszuverenitás elvét nem lehet megszüntetni”

Ez nem is következett be.