Zorbán náci!

By | 2022-11-29
Megosztás:

Gyurcsány azt mondja, hogy Orbán náci, s erre 12 okot sorol fel.

Semmi értelme részletesen elemezni az okokat, csak röviden, ezek 3 csoportra oszthatók:

 • nem igaz állítások, példa: „Igaz-e, hogy mindennek célja, a magyarság, más népektől elkülönülő, azoknál nagyszerűbb, azok felett álló népként való bemutatása? Igaz.„,
 • igaz állítások demagóg ferdítése: „Igaz-e, hogy mindennek célja, a magyarság, más népektől elkülönülő, azoknál nagyszerűbb, azok felett álló népként való bemutatása? Igaz.„,
 • teljesen igaz állítások, mely azonban az egész világra igazak: „Igaz-e, hogy Orbán alatt a magyar múlt dicsőségesnek, heroikusnak, mondott, persze sokszor hazug elemekkel is tűzdelt, hétköznapi leegyszerűsítő propagandává silányított bemutatása a nemzeti karakter építés hivatalos eszközévé vált? Igaz.„.

Természetesen Orbán nem náci, a náci eszmének ugyanis megvannak a maga ismérvei, s ezek nem állnak Orbánra. Persze lehet szitokként használni a „náci” szót, de ez meg értelmetlen szokás, mert akkor ezen az alapon egy étel is lehet náci, ha nem tetszik nekem.

Tök ugyanaz, mint a komcsizás. Amikor a kommunizmus alapelveit nem valló embereket neveznek kommunistának.

Orbánnak egyébként rendkívül jó ez a nácizás, emeli népszerúségét.

Egyébként meg ki kommunista és ki náci. A valóságban, nem szitokszóként. Mondjuk 5-5 ismérv, persze nyilván erősen leegyszerűsítve a képet:

 • kommunista:
  • a liberális demokrácia elutasítása,
  • a kapitalizmus elutasítása,
  • a marxi üdvtörténet elfogadása (minden baj oka az elidegenedés, ezt a magántulajdon okozza, így a magántulajdon felszámolása megoldja a társadalmi alapproblémákat),
  • internacionalizmus, mert a nép természetes közösség, az egyes népek közti ellentétek csak a kapitalizmus miatt vannak, a kapitalizmus világméretű megszűnése elhozza tehát a világbékét,
  • totalitárius államszervezet (ez aztán lassan elhal az elmélet szerint, de a kezdetekben szükséges);
 • náci:
  • a liberális demokrácia elutasítása,
  • a szabadversenyes kapitalizmus elvetése, helyette erős állami kontroll alatti kapitalizmus,
  • szociáldarvinizmus, fajelmélet,
  • ultranacionalizmus, mert a nép a természetes közösség, s a népek közti harc is a darvinizmus természetes jele, világbéke akkor lesz, ha az alacsonyabb rendű népek elfogadják természetes helyüket a világban,
  • totalitárius államszervezet (mert ez a természet rendje).

S persze ezekből nem csipegetni kell, hanem ezeknekj így együtt kell megjelenniük. Ha ugyanis bármelyikből 1-2 elegendő lenne, akkor az egész világ náci és kommunista.

Párhuzamként álljon itt a liberális eszme jellemzése is:

 • a liberális demokrácia az ideális társadalmi rend,
 • a kapitalizmus a legjobb gazdasági rendszer, ez természetes következménye az egyén szabadságának, gyenge állami kontroll szükséges csak a gazdasági szabadság felett,
 • az egyén önérvényesítési joga a társadalom alapvető értéke,
 • antinacionalizmus, mert a nép egy konstruált közösség, s ha fennáll, az kizárólag az azt alkotó egyének szabad akaratából lehet,
 • gyenge államszervezet, az szabad egyének képesek maguk megoldani közös problémáikat, ezekhez az állam csak keretet ad (mert az egyéni szabadság a természetes rend).

Nyilván a liberális eszmének vannak „jobbosabb” és „balosabb” árnyalatai is, a jobbosak jellemzően nem erős antinacionalisták, a balosak meg kicsit nagyobb államot akarnak a szociális jogok miatt. de ezek már csak árnyalatok az alapképleten belül.