Cirill nyert

By | 2013-01-20
Megosztás:

Az euróbankjegyeken az EU hivatalos nyelvein szerepel az euró szó és az Európai Központi Bank rövidítése. Ez utóbbi miatt szerepel többek között az EKB magyar rövidítés is.

Az EU-nak 23 hivatalos nyelve van, az EU-tagállamoknak viszont 25. A különbség onnan adódik, hogy Ciprus és Luxemburg nem kérte a török, ill. a luxemburgi nyelv EU-nyelvvé tételét.

Így tehát az  Európai Központi Bank rövidítése a következő alakokban szerepel a bankjegyeken:

  • BCE – francia, ír, olasz, portugál, román, spanyol
  • BĊE – máltai
  • EBC – lengyel
  • ECB – angol, cseh, dán, holland, lett, litván, svéd, szlovák, szlovén
  • EKB – magyar
  • EKP – észt, finn
  • EZB – német
  • ΕΚΤ – görög
  • ЕЦБ – bolgár

Az eurót nem mind a 23 nyelven hívják ugyanúgy azonban.

De az Európai Bizottság azt a döntést hozta, hogy hivatalos okmányokban kizárólag az euro alak használható, tekintet nélkül arra, hogy milyen nyelvi környezetben van. Emiatt a magyar nyelvű hivatalos európai okmányokban nem a szabályos magyar euró alak szerepel, hanem az euro alak.

Még egy probléma felmerült: egyes nyelveken az 1-nél nagyobb számok után a főnév többes számban áll, pl. angolul euro – euros. A Bizottság azonban úgy döntött, hogy ez nem vehető figyelembe, így a bankjegyeken csak az euro szöveg szerepel, függetlenül attól, hogy több nyelven ez kifejezetten zavaróan furcsa.

Van azonban 2 hivatalos nyelv az EU-ban, mely nem a latin ábécén alapuló írásrendszert használ. Itt abszurd lett volna akár hivatalos szövegekben is kikényszeríteni a latinbetűs euro szó használatát, ezért itt mindenképpen át kellett írni valahogy az euro szót. Sőt a bankjegyeken is szerepelnie kell görögül és bolgárul az euró szónak a latinbetűs EURO felirat mellett/alatt..

A görög megoldás az ΕΥΡΩ alak lett.

Bulgária 2007-es EU-csatlakozása után kezdődött a vita, hogy hogyan kell bolgárul leírni az euró szót. A normál, természetes változat ЕВРО (evro), mindenki így mondja és csak így szerepel írásban is. Az Európai Bizottság viszont az ЕУРО (euro) változat mellett állt ki, arra hivatakozva, hogy az eltérő ábécé nem lehet kifogás a közös változat alól való kibújásra.

A bolgár fél arra is hivatkozott, hogy a görög változat – ΕΥΡΩ – kiejtve szintén evro.

Nagy meglepetésre, végül a bolgár álláspont győzött, az Európai Bizottság elfogadta, hogy a nem-latinbetűs ábécéket nem lehet ugyanazzal a mércével mérni, mint a latinbetűseket. Így a hivatalos európai okmányokban is ЕВРО szerepel. Ennek látványos jelét idén láthatjuk meg először, mert a 2013-ban kinyomtatott euróbankjegyeken fog először szerepelni bolgárul is a pénznem neve.

ECB_5_euro_banknotes
ECB_5_euro_banknotes

(képek forrása. az Európai Únió hivatalos honlapja)