Sátán modern háromszöge

Megosztás:

Sátán három eszmét hozott létre a modernségben.

Az információ-energia-anyag hármas felosztás itt is tapintható.

Az első az információ, azaz a szellemi alap. Ez volt a protestantizmus. A sátánista reformerek – Luther, Calvin, s bűntársaik – alapozták meg.

A második az energia, a ható erő. Ez a liberalizmus.

A harmadik maga az anyag: a felvilágosodás.

A felvilágosodás tehát a bajok alapja mint a protestáns eretnek eszmék érett gyümölcse, melyet a liberális eszme tett késszé, ez lassan világrenddé nőtte ki magát a XIX. sz. elejére-közepére.

A reformáció elszakította a kereszténységet a hagyománytól, a liberalizmus elhozta a féktelen emberi ösztönök legitímitását, s a felvilágosodás végül bedobta Istent a sufniba.

A nyugati kereszténység eleve tévúton haladt, félig a hagyományban, félig az önelégült emberségben. A reformáció csírája tehát létezett már nyugaton. De a csíra kikelésére várni kellett ezer évet. Luther pedig ráült otromba fenekével és kikeltette.

Jött lassan egy álkereszténység, mely egyszerre mutat két ellentétes arcot: a hedonizmust és a puritanizmust. A jó itt vagy az anyagi habzsolás vagy az önkínzás.

Az eredeti keresztény eszme, mely keleten továbbélt, s mely sokban azonos a korai pogány természetes erkölccsel egész mást állít. Azt, hogy aki a jót követi, az valójában nem szenved, hanem ellenkezőleg: a saját érdekét nézi.

A nyugati álkeresztény erkölcs ehelyett végletekbe ment: mert vagy hedonista (azaz az a jó, ami anyagilag jó) vagy puritán (azaz kínozzuk magunkat, mutatva milyen jók vagyunk). Vagy taposoljuk a gazdagot, hogy Isten embere, hiszen Isten tette őt gazdaggá, vagy pedig járjunk direkt szakadt ruhában, éhezzünk, ne csináljunk semmi vidámat, a nőket öltöztessük férfinak, s legyünk baromira büszkék magunkra, hogy a „gonosz” anyagtól ily távol állunk.

Mindez megtisztította lassan a terepet az immár nyílt sátánizmus számára. Sok mai őszinte nyugati keresztény rémülten és őszintén szemléli az eredményeket, de nem veszik észre: a rendszeren belül nincs megoldás. Megoldásuk ugyanaz, mint plüssmackóval harcolni a terrorizmus ellen.

Ki kell kiküszöbölni a liberalizmus, a protestantizmus és a felvilágosodás sátáni hármas szövetségének hatását, s visszatérni a főútra. Ez a cél.