Himnusz

By | 2023-03-24
Megosztás:

Magyarországgal ellentétben, ahol a nemzeti himnusz spontán módon lett, Bulgáriában számtalan himnusz lett az idők során.

Amikor Bulgária 1878-ban ismét létezni kezdett országként, az orosz himnusz lett bevezetve, oroszul. Ennek oka: 1878-1879 között ideiglenes orosz katonai igazgatás volt az országban. Ez 1879 áprilisában szűnt meg, de az orosz himnusz maradt egészen 1885-ig, az „Egyesülésig”, így nevezik a bolgár történelemben a Bulgáriai Fejedelemség és Kelet-Rumélia egyesülését 1885-ben.

az orosz himnusz 1917-ig

A Bulgária Fejedelemség török vazallus állam volt, míg Kelet-Rumélia pedig Törökország autonóm tartománya. Az 1877-1878-as orosz-török háború végen megszületett nagy bolgár állam határai még 1878-ban meg lettek változtva drasztikusan a nagyhatalmak által. Ennek részeként a márciusban Bulgáriának adott terület kb. 70 %-a vissza lett véve, ennek nagy része teljesen visszaintegrálva Törökországba, egy kisebb része pedig mint Kelet-Rumélia autonóm török tartomány. 1885-ben az éppen kialakult nemzetközi helyzetet kihasználva a két terület egyesítve lett, bár ezt tiltotta a korabeli nemzetközi jog. De a pillanat jól volt megválasztva, kivételesen a bolgár politikai elit jól mérte fel a helyzetet. Aztán ennek örömére el lett fogadva nemzeti himnuszként egy már eleve népszerű dal.

Az eredeti egy XIX. századi német dal:

Ehhez egyszerűen bolgár szöveg lett csinálva, nem az eredeti fordítása, hanem teljesen más szöveg, a zenélése egy kicsit módosítva lett, ne legyen annyira „poroszos”, de azonnal felismerhető a ritmus:

A kommunista rend bevezetése után se lett a dal tiltva, de himnuszként nem lett már használva. A kommunista alkotmányból eleve ki lett hagyva mi az ország himnusza. Két kísérlet is volt új himnuszra, az egyikben Lenin és Sztálin is említésre kerültek. Míg 1964-ben az a döntés született, hogy egy korábbi dalt kell visszahozni, az 1885-ös bolgár-szerb háború alatt írt „Drága hazám” című dalt. A szöveg ugyan ki lett egészítve egy plusz kommunista versszakkal, de ettől eltekintve maradt az eredeti. Máig ez a himnusz, persze a plusz versszak nélkül 1990 óta:

modern előadásban

Máig vannak egyébként viták, nem kellene-e inkább visszaállítani a kommunizmus előtti himnuszt, de ma már ez nem politikai kérdés. Alapvetően szubjektív kérdés: a himnusz inkább vidámabb, pörgősebb legyen, vagy inkább csendesebb, romantikusabb. Szerintem az előbbi a jobb.