Tag Archives: írás

Cirill

Ma van Bulgáriában az írásbeliség napja. A hagyomány szerint Cirill és Metód napja május 11., ez azonban átszámolva az új naptárra május 24. A legviccesebb dolog persze az, hogy a cirill ábécé nem Cirill és Metód találmánya. Ők egy másik ábécét találtak ki, a glagolita ábécét, de az nem terjedt el soha. Viszont a balkáni szlávok mindenképpen saját… Read More »

A kétféle betű európai találmány

A kétféle betű európai találmány – kétféle alatt azt értve, vannak nagybetűs és kisbetűs alakok. Eredetileg semmi ilyesmi nem létezett. Az emberi nyelvek esetében 4 fő írástípus létezik: morfémajelölő írás, azaz az írás valamiféle alapfogalmakat jelöl, a kapcsolat a kiejtéssel nem áll kötelező kapcsolatban, ilyen volt jellemzően az óegyiptomi írás, ilyen a mai kínai írás, szótagírás, azaz az… Read More »

A technika visszahat az írásra

Az ókorban, amikor csakis kézírás létezett, minden írás attól függött, mi az írás anyaga. Mezopotámiában anyagtáblákat használtak, így vésni kellett, ezért az írásjelek különböző vonalak. Egyiptomban meg papíruszra írtak, így ott bonyolultabb alakzatok is lehetségesek voltak. A modern korban, amióta nem kézzel, hanem valamilyen géppel írunk, immár az adott gép technikai korlátai adják a fő kereteket. Aki van… Read More »

Mi a helyesírás szerepe

Bármelyik betűírásos nyelv örök dilemmája: milyen legyen a helyesírás, tükrözze a mindenkori ejtést vagy álljon inkább a folytonosság mellett. Mindkettő mellett van érv és ellenérv is. A kettő egyszerre ugyanis nem működik. A mindenkori ejtés tükrözése ugyanis folyamatos változást jelent a helyesírásban, hiszen amint egy adott hang megváltozik, az írást is meg kell változtatni. Ha viszont az írás… Read More »

Az írás mélysége

Az írásmód mélysége azt jelenti: mennyire szoros a kapcsolat egy nyelv beszélt és írott alakja között. Ha a kapcsolat kisfokú, az azt jelenti, az írás és a beszéd között a kapcsolatos semmilyen vagy felületes, ill. a kapcsolat nem egyértelmű. Az írás nem jelzi a kiejtést, vagy csak nagyon részlegesen jelzi. Ide tartozik: minden logografikus típusú írás, hiszen ennek… Read More »

Három gondolatforradalom

Három fontos műszaki forradalom zajlott le az emberiség történetében eddig a gondolatok továbbadásában. Az első az írás feltalálása. Amiről pl. Platón rossz véleménnyel volt, megjegyezve, hogy több benne a negatívum, mint a pozitívum. Egyébként az írást feltalálásakor nem is gondolatok átadására kezdték használni. A nagy ásatásoknál mindig visszatérő momentum, hogy amikor a kutatók írásos feljegyzésekre bukkannak, abban reménykednek,… Read More »

Bolgár írásreformok

A cirill ábécé Bulgáriában lett megalkotva, 893-ban. A megalkotó: Kliment Ohridszki. Аz eredeti ábécében 45 betű volt. Ez ebben a formában változatlan is maradt Bulgária török uralom alá kerüléséig. A török uralom alatt több spontán változás zajlott az ábécében, egyes betűk használata abbamaradt, s megjelentek új betűk is, s egyes betűk ejtése megváltozott. A Temesközbe vándorolt bolgárok teljesen… Read More »