Tag Archives: nacionalizmus

Antinacionalizmus

A klasszikus liberalizmus nacionalista. Sőt, a liberalizmus alkotta meg a nacionalizmust. A nacionalizmus jelentése: az ember sok csoportidentitása közül kiemelkedik az etnikai hovatartozása, ez messze a legfontosabb minden más identitásához képest. A liberális nacionalizmus fő oka: a liberalizmus megjelenésekor a fő ellenség a kereszténység volt, márpedig a kereszténység globalista eszme, ahol a fő identitás a vallási hit, s… Read More »

A bolgár nacionalizmus kezdetei

A bolgár nacionalizmus kezdetei nem késtek az általános európai divathoz képest, de alapvetően sokkal gyengébb folyamat volt. Ennek oka elsősorban az eltérő környezet. Míg a korai európai nacionalizmus alapvetően liberális, szekuláris volt, s fő ellenfele pedig a keresztény univerzalizmus, addig a bolgár nacionalizmus egy muszlim állam keretein belül volt, ráadásul egy olyan államban, mely etnikailag semleges volt. A… Read More »

Miért nem nacionalizmus?

A modernitás, a polgári társadalom alapeszméje a liberalizmus. Győzelmekor nem a nacionalizmust győzte le, hanem éppenhogy az egyáltalán nem nacionalista, univerzalista, keresztény egység eszméjét. Ami persze sose valósult meg, de eszmeként létezett: hogy az egyes keresztény államok felett van valami közös hatalom, legalábbis lennie kell. S éppen a liberalizmus találta ki ennek az akadálynak a leküzdésére a nacionalizmust,… Read More »

Nemzetellenes baloldal

Miért jellemzően nemzetellenes a magyar baloldal, s miért nem az a szlovák vagy a román baloldal? Több oka van, de a következőket emelném ki: csak Magyarországon lett az a jelenség, hogy a baloldalt nagyon nagy arányban kisebbségiek – zsidók és németek – dominálták a kezdetekben, ezért számukra nyilván nem volt érdekes a magyar nacionalizmus semmilyen formában, Magyarországon Trianon… Read More »

Korunk 3 fő eszméje

Korunk 3 fő eszméje és azok egymáshoz való kapcsolódása, röviden. Három eszme: a kommunizmus, a liberalizmus és a nacionalizmus. A lényegüket később fogom részletesebben vázolni – ezt régóta tervezem, de ez több időt igényel, hiszen felületes elemzésnek értelme nincs -, most csak a kapcsolatokat írnám le. Bár manapság a liberalizmus számít a “progresszív” eszmének, valójában ez a legrégibb a… Read More »

Három álom

A kommunista, a liberális, s a nacionalista eszme mind utópia. A kommunista álom alapja az, hogy az emberek el fogják fogadni az anyagi egyenlőségét, akkor is törekedni fognak a dolgok jobbítására, ha ebből nem származik személyes hasznuk. A valóság: az ember igazságtalannak tartja, ha munkája gyümölcséből csak annyiban részesedik, mint az, aki ebben a munkában nem vett részt.… Read More »

A torz liberális nemzetkép

PuPu kolléga cikke kiválóan mutatja be a liberális nemzet-koncepció abszurditását. Vicces dolog a liberális logika: egyszerre két, egymásnak ellentmondó állásponttal támadni a valóságot. Egyrészről azt állítja a nemzet valami kitalált, felesleges, idejétmúlt valami, másrészt viszont azt, hogy a nemzet az valamiféle szigorú vérségi alapú közösség, amit az idegenek megrontanak. A lényeg: a magyar nemzet mindenképpen hibás, meg bűnös.… Read More »

Az EU jövője

Két elképzelés vitázik egymással: a nacionalista és a háttérhatalmista. Az egyik szerint az EU legyen a tagállamok nemzetközi szervezete, mely átvesz ugyan egyes funkciókat a tagoktól, de ez nem érinti azt, hogy a tagállamok szuverenitása megmarad. A másik szerint az EU legyen szuperállam, melynek fő szerepe a tagállamok népének elnyomása, egyes dogmának kikiáltott elvek, valójában népellenes érdekek alapján.… Read More »