Zsidókérdés ma

Megosztás:

Zsidókérdés ma Magyarországon nincs. Ez a nagy helyzet. A ballibek legnagyobb bánatára, tegyük hozzá…

Csurka legnagyobb hibája, hogy – bár a 90-es évek legnagyobb, legélesebb eszű magyar politikusa volt – összekötötte a liberalizmus, a nyugat és a kapitalizmus elleni kritikát a 2 világháború közt népszerű faji szemlélettel. Miközben a nyugati nyugatellenes kritikák ezt régóta elhagyták.

Csurka mestere és példaképe Szabó Dezső volt, aki minden magyar baj végokát abban látta, hogy németek és zsidók kizsákmányolják a magyar népet. Ő egyszerre utálta Hitlert és a zsidókat, s közben Horthy rendszerének se volt a híve, többek között Szabó arról híres, hogy ő találta ki Horthyék hivatalos keresztény kurzusára a gúnyos „görénykurzus” nevet.

Ami Szabó Dezső idejében még esetleg részben igaz is volt (valóban felül voltak reprezentálva a magyarországi elitben mind a zsidók, mind a svábok) az régóta nem igaz, s akkoriban se hiszem, hogy ez lett volna bárminek is a valódi, mély oka.

Ma pedig, egyszerűen a mai, végletesen globalizált világban a nagytőkének nincs nemzetisége, faji identitása. Ma már a nyugati nagytőke se szolidáris saját országával.

De mindenesetre innen volt Csurka felesleges és értelmetlen antiszemitizmusa, de a szomszédos népek elleni gyűlölködése is. Emlékszem, 1999-ben a MIÉP kiált a szerb nép elleni amerikai agresszió mellett, pontosan ezen abszurd faji, sovén szempontok miatt. Én magam 1995-1999 között MIÉP-szimpatizáns voltam, s 1999-ben szakítottam végleg Csurkáékkal, látva ezt a mély butaságot: történelmi bosszú okán (a szerbeké a Vajdaság) kiállni az amerikai agresszor mellett, s rémterveket vázolni arról, hogyan fogja az USA majd szépen visszaadni Magyarországnak Észak-Vajdaságot – az akkori Magyar Fórumban konkrét térkép is megjelent a visszaadandó területről…

S ugyanez a zsidókra is igaz. A zsidó nép a szövetségesünk, nem az ellenségünk. S a zsidó nagytőke nem szolgál zsidó érdekeket. Továbbá, a nagytőke legnagyobb része nem is zsidó. Eleve nincsenek ellenséges népek, ez baromság. Minden nép el van nyomva a háttérhatalom által.

Erre manapság kezdenek rádöbbeni olyan magyar ismerőseim, akik korábban zsidó összeesküvésekben hittek: most látják már Soros és Izrael antagonisztikus viszonyát.

A problémák oka nem nemzetiségi, faji, hanem rendszerszintű. A liberális kapitalista rendszer egyszerűen alkalmatlan az emberiség számára, mélyen igazságtalan és káros.