A problémamentes nép

By | 2021-05-06
Megosztás:

A konkrét forrást nem találtam, állítólag bizalmas, de a brit migrációs hivatal elemzése szerint állítólag a legkevésbé problémás nemzetiség az Angliába való bevándorlás szempontjából a bolgárok: átlag 10 év alatt teljesen integrálódnak, aztán pedig egyenesen asszimilálódnak.

Az a röhej, hogy teljesen igaz. Egy görög és egy örmény, nem beszélve a zsidókról, akkor is állítják és hirdetik identitásukat, amikor már alig van annak gyakorlati kifejeződése. A bolgárok meg egy nemzedéken belül is megtagadják magukat. (Mielőtt felmerül: a magyarok ezen a skálán valahol középen vannak, de inkább közelebb a görögökhöz, mint a bolgárokhoz.)

Történelmi példák is ezt igazolják. A mai Délkelet-Szerbia a XIX. sz. közepén masszívan bolgár terület volt, aztán 1878-ban Szerbiáé lett, s ma már szinte szerb őshaza. S nem az történt, hogy betelepítettek szerbeket vagy az, hogy a szerb hatóság tűzzel-vassal szerbesített, hanem egyszerűen a lakosság alkalmazkodott.

De Macedónia esete még inkább ilyen, lásd a párhuzamot Moldovával. Moldovában is lett egy kitalált új nemzet, a „moldávok”, de ma a „moldávok” nagyobb része román identitású, s még a Romániával való egyesülést ellenzők is csak úgy moldávok, hogy ezt a románságon belüli szubetnosznak tekintik, ezzel szemben a teljesen hasonló Macedónia esete egészen más: ott a lakosság tényleg szívvel-lélekkel bolgárellenes, s a legnagyobb átéléssel vallja, hogy a valójában a XX. sz. eleje előtt sose létezett macedón nemzet ősi képződmény.

Saját élményem: Budapesten egy 20 éve Bulgáriából oda költözött ember ecseteli nekem, milyen gazdag, kifejező nyelv a magyar, bezzeg a bolgár milyen primitív, ráadásul úgy, hogy mindezt magyarul ugyan, de idegen akcentussal mondja. Azért az vicces, amikor nekem félbolgárnak kell megvédenem a bolgárokat egy színbolgárral szemben…

Ami számomra mindig a legjobban megdöbbentő: a Bulgáriában élő bolgárok viszonya az identitásukhoz. Nem ismerek más országot, ahol ennyire könnyedén lehet elterjeszteni idegen szokásokat, melyeket aztán a többség komolyan is vesz.

Persze, most már – elsősorban nyugati hatásra – megjelent az ellenoldal is, az agyatlan nacionalizmus, mely szerint Berlin egykor bolgár város volt, Jézus is bolgár volt, bolgárok építették az egyiptomi és a mexikói piramisokat, meg persze Tibetben is „titkos” bolgárok élnek, de ez semmit se segít, mert ez meg mintha paródia lenne.