Ál-jogtörténészünk újabb remeklése II.

By | 2014-03-13
Megosztás:

Ál-jogtörténészünk főbb állításait már cáfoltam korábbi írásomban, így most csak pár sor új érveit illetően. PK fő állítása:

„Tehát 89 legnagyobb vívmánya, hogy megszüntette a képviselők Horthy-tól Kádárig gyakorolt azon jogát, hogy a nép nélkül alkotmányozhattak.

EZÉRT hibás Orbán képviselőinek hivatkozása a képviselők alkotmányozó jogára, mert az 1989 óta nem létezik.”

Ezzel szemben az 1989-es alkotmány más mond:

„19. §. (3):

(3) E jogkörében az Országgyűlés

a) megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát;

b) alkotmányerejű törvényeket és törvényeket alkot;

(…)

meghatározott döntéshez az országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazata szükséges”.

Azaz az 1989-es alkotmány nem változtatott az alkotmányozási renden, ez továbbra is a országyűlési képviselők feladata, az 1989-es csupán előírta, hogy ehhez egyszerű többség nem elég, hanem minősített többség szükséges, az összes képviselő kétharmadának szavazata.

PK következő állítása:

„Mert a magyar állam alkotmánya pontosan leírja, hogy milyen kell legyen a magyarországi nép alkotmánya is meg ebből következően az állama is, és ettől csak a népszuverenitás elvére hivatkozva csak a nép térhet el.”

Egy szó sincs erről az 1989-es alkotmányban. Az alkotmányt illetően csak a fent idézett szabályok vannak benne, PK ezen következtése csak az övé, de a jogszabályokból TELJESEN hiányzik.

Ennyit PeaceKeeper abszurd elméletének igazságtartalmáról…