Kirill

By | 2022-06-05
Megosztás:

A kereszténység 3 fő része – katolicizmus, protestantizmus, ortodoxia – természetesen az ortodoxia jelenti a legnagyobb veszélyt a nyugatra, a polgári, liberális eszmevilágra.

A protestantizmus a liberalizmus közeli haverja, hiszen valójában éppen a protestantizmus alapozta meg a liberalizmust. Persze ma már a protestantizmusra nincs szükségse a liberalizmusnak, azaz a modern liberálisok egy része immár szeretné likvidálni a protestáns eszmét, így immár akadnak bőven protestánsok, akiknek nem tetszik a modern liberalizmus. Ezek nyilván a szövetségeseink, de ez nem változtat az alaphelyzeten: az igazi protestantizmus bizony egy polgári liberalizmust megalapozó eszme.

A katolivizmus hagyományos két lábon egyensúlyoz: egyrészt az alapja antimodernista, másrészt a gyakorlata modernista. Jelenleg belső küzdelem ez zajlik náluk: a ferencista eretnekek és a tradicionalista katolikusok élet-halál harcot vívnak. A küzdelem kimenetele nehezen jósolható meg, de a katolicizmusban már megjelent a fertőzés, elsősorban a fehér nyugat-európai katolikusok jelentős része mélyen krisztustagadó sátánista.

Az ortodoxia viszont bevehetetlen bástya, nem lehet se „modernizálni”, se polgári-liberális eszmékkel fertőzni. Az ortodoxia alkalmatlan harmonikus együttálésre a modernitással. Azaz liberális szemszögből az egyetlen megoldás az ortodoxia leverése.

Sorosék hosszú ideje igyekeznek ezt a célt elérni. Ezen erőfeszítések fontos része most a Kirill pátriárka elleni szankciózás.

Le a kalappal Orbán előtt, hogy sikeresen kereket kötött a keresztényellenes brüsszeli támadásokba.

Soros embere bánatos: ismét nem tudta megrontani Kirillt