Tag Archives: ortodox

Ahol nincs vita

Orbán két ortodoxia-releváns mondása: “ma a reménységet az ortodoxok jelentik, akik hisznek, és nem vitatkoznak – a protestánsok és katolikusok viszont állandóan vitatkoznak egymással” és “az ortodoxok a kereszténység legfontosabb bázisa ma, ahonnan elindulhat a nyugati kereszténység megújítása“. Persze vita van az ortodoxiában is, csak éppen soha alapkérdésekben. Számtalan vita van másodlagos ügyekben. Van is erről egy jó… Read More »

Bolgár ortodox alternatívok

Az ortodox kereszténység esetében van egy erős megfogalmazási probléma: nincs egyértelmű elnevezés. Magyarul különösen nagy a probléma. A középkori magyar udvarias elnevezés a “nem-egyesült keleti” volt, ami persze egy teljesen részrehajló katolikus szóhasználat. Azt érzékeltette: van az egyetlen katolikus egyház, ettől elszakadtak sokan a IV.-XI. század között, majd ezek egy része visszatért, ők az “egyesült keletiek”, míg akik… Read More »

Kirill

A kereszténység 3 fő része – katolicizmus, protestantizmus, ortodoxia – természetesen az ortodoxia jelenti a legnagyobb veszélyt a nyugatra, a polgári, liberális eszmevilágra. A protestantizmus a liberalizmus közeli haverja, hiszen valójában éppen a protestantizmus alapozta meg a liberalizmust. Persze ma már a protestantizmusra nincs szükségse a liberalizmusnak, azaz a modern liberálisok egy része immár szeretné likvidálni a protestáns… Read More »

Macedón egyház

Az ortodoxia közismert sajátossága, hogy nincs központi vezetősége. Az egyes részegyházak függetlenek egymástól, nincs egymás felett joghatóság, sem semmilyen közös szerv. Ill. létezik egyetemes zsinat, de ilyen nem volt a VIII. sz. óta (ez a Hetedik Egyetemes Zsinat). Viszont az egyetemes zsinat se felső szerv, csak összejövetel, melyen megvitatnak egyes kérdéseket. A katolicizmussal ellentétben az ortodoxiában nem létezik… Read More »

Egyházi nyelv

Míg a katolicizmusban – legalábbis a múltban – volt közös nyelv, a latin, ilyen az ortodoxiában sose volt. Itt most “ortodox” alatt csak azokat értendő, akik 7 egyetemes zsinatot ismernek el. Ugyanis a csak 3 zsinatot elismerők magukat szintén ortodoxnak nevezik. Történelmileg nyelvi szemszögből 2 nagy részre oszthatók az ortodoxok: a görög ortodoxok: ahol az egyházi nyelv a… Read More »

Szent Bölcsesség

Az istanbuli Szent Bölcsesség Templom (ógörög: Hagia Szophia, újgörög: Ajia Szofia) lenne ma a világ legnagyobb ortodox temploma, ha ma is templom lenne. Alapvetően mégis műbotránynak tartom a mostani felháborodásokat. Ezt a templomot 1453-ban veszítettük el, nem most. S tulajdonképpen csak szerencsénk van, hogy 1453-ban és utána az épület új, török tulajdnosai értékelték a templom kulturális értékét, így… Read More »

Ortodox csoportok

A kereszténység létszáma 2,3 milliárd fő. Ebből 1,1 milliárd katolikus, 800 millió protestáns, 350 millió ortodox, s 50 millió marginális keresztény (akinek keresztény státusza vitás). A protestantizmus a katolicizmusból szakadt ki. Az ortodoxia 3 részre osztható: azok akik csak az első két egyetemes zsinatot fogadják el, ez egykor egy hatalmas irányzat volt, mára csak pár százezer ember, elsősorban… Read More »

Óhitűek

Az ortodoxián belüli legnagyobb szakadás az óhitűek. Az ortodoxián belüli egyházszakadások legérdekesebb jellemzője az, hogy az egymástól elszakadt szervezetek dogmatikailag 100 %-ban ugyanazt tanítják. Ennek oka a keresztény dogmatika ortodox szemlélete. A katolicizmus egyik fontos tanítása a dogmafejlődés tana, azaz az a tanítás, hogy bár Isten egyszerre megadta a teljes tanítást az Egyház alapítása idején, ez a tanítás… Read More »