Krími tatár

By | 2023-06-10
Megosztás:

A ballib miszterológia szerint a krími tatárok a Krím jogszerű urai, s Sztálin semmisítette meg őket. Számtalan helyen olvastam ez a marhaságot.

Először is furcsa ballib szájból történelmi jogokról hallani, mikor ilyeneket minden más esetben kinevetnek.

Másrészt tényszerűen se igaz az egész narratíva.

A krími tatárok mint nemzeti identitás a késő középkorban jöttek létre a terület mongol uralma idején. Alapjuk a terület kun lakossága, melyhez azonban más népek is csatlakoztak. A mongol uralom sajátossága volt, hogy türk nyelvet használtak mindenhol, a mongol nyelvet sose terjesztették a mongol őshazán kívül.

A mongol uralom vége felé a krími tatárok már autonómiát élveztek, ez volt a Krími Kánság. A mongol uralom megszűnése idején rövid ideig ez független állam volt, majd az Oszmán Birodalom autonóm része lett.

A VI. orosz-török háborúban, 1774-ben a Krími Kánság elszakad az oszmánoktól, ez 1783-ig tart, amikor Oroszország csatolja magához a területet. A krími tatárok nagy többsége helyben marad, de a lakosság gyér, szervezett betelepítés indul meg: orosz és ukrán parasztok költöznek be tömegesen.

Az etnikai arányok ekkor kezdenek változni. A korábbi majdnem 100 %-os krími tatár többség a XIX. sz. 60-as éveire 50 % lesz. 1900-ra a krími tatárok már csak 35 %, az orosz és ukrán lakosság együtt 50 %. Ez a szovjet korban tovább nő, a II. vh. kezdetekor már 50 % az orosz, 20 % az ukrán, s a krími tatár arány alig 20 %.

1944-ben a szovjet hatóságok 8 nemzetiséget kollektív bűnösnek neveztek meg mint náci kolaboránst: ezek a balkárok, a csecsenek, az ingusok, a kalmükök, a karacsajok, a krími tatárok, a törökök, a volgai németek (csak őket, a nem volgai németeket nem érintette ez). A volgai németek sose lettek mentesítve a kollektív büntetés alól, a krími tatárok és a törökök csak Gorbacsov alatt, a többi 5 nép már Sztálin halála után az 50-es években.

A 80-as évek végén megkezdődik a krími tatárok visszatérése a Krímbe. A krími tatárok kb. fele azonban maradt ott, ahová Sztálin alatt lettek deportálva, ez a mai Üzbegisztán.

Ma a Krímben a krími tatár arány kb. 10 %.