Mi a Karácsony eredete?

By | 2014-12-24
Megosztás:

A korai Egyházban nem létezett még Karácsony. Eleve Jézus születése nem volt önálló ünnep, születéséről csak a Vízkereszt ünnep részeként emlékeztek meg, január 6-án.

Mivel a Római Birodalomban az év legnagyobb ünnepe a téli napforduló volt (mely akkor még a jelenleginél 3 nappal későbbre, december 25-re esett), az Egyház a IV. században úgy döntött, hogy erre a napra teszi Jézus születésének emléknapját, hogy a pogány napforduló ünnepnek keresztény tartalma legyen.

A fentiek miatt a kereszténység jelenleg 4 különböző időpontban emlékezik meg Jézus születéséről:

  • december 25-én emlékeznek meg azok, akik átvették a fent leírt szokást,
  • január 6-án emlékeznek meg azok, akik a fent leírt szokást nem vették át, s továbbra is csak a Vízkereszt részeként ünnepelték meg Jézus születését.

Ez eddig csak 2 dátum, azonban a dolgokat tovább bonyolítja a XVI. században bevezetett Gergely-naptár, melyet nem vett át az egész kereszténység.

Így tehát ma 4 dátum van:

  • az ünneplés december 25-én van, mely a polgári naptár szerint is december 25-re esik – a téli napfordulót átvevő egyházak, melyek áttértek a Gergely-naptárra,
  • az ünneplés december 25-én van, mely a polgári naptár szerint január 7-re esik– a téli napfordulót átvevő egyházak, melyek nem tértek át a Gergely-naptárra,
  • az ünneplés január 6-án van, mely a polgári naptár szerint is január 6-ra esik – a téli napfordulót nem átvevő egyházak, melyek áttértek a Gergely-naptárra,
  • az ünneplés január 6-án van, mely a polgári naptár szerint január 19-re esik– a téli napfordulót nem átvevő egyházak, melyek nem tértek át a Gergely-naptárra.

Ami Jézus születésének pontos dátumát illeti, az nem maradt fenn. A Biblia is elletmondást tartalmaz e tekintetben, egyszerre 2 időpontot ad meg, i. e. 5 . és i. sz. 4.

A pontos hónapot illetően is eltérő vélemények voltak és vannak. Míg egyes keresztények a decemberi időpontot támogatták, mások inkább valamelyik tavaszi hónapot (a legtöbb esetben áprilist) vagy az őszt tartották valószínűnek.

A pontos adat azért nem maradt meg az egyházi hagyományban, mert a születésnek nincs teológiai jelentősége.