Népszámlálás Bulgáriában 2011-ben

By | 2012-05-08
Megosztás:

A 2011-es bulgáriai népszámlálás érdekesebb adatai.

A szabályok a magyarországival azonosak, azaz azokat veszi számba, akik állampolgárságtól függetlenül – saját bevallásuk szerint – legalább 12 hónapja életvitelszerűen élnek Bulgária területén, leszámítva a külföldi diplomatákat.

Összlakosság: 7 351 234 fő. Hozzáteszem: ez egész Európában példa nélküli csökkenés, 10 éve még 7 932 984 volt, de most nem ez a témám.

Természetesen a legérdekesebbek azok a kérdések, melyekre nem kötelező válaszolva, azaz nemzetiség, anyanyelv, vallás.

A legalább 1000 főt elérő nemzetiségek aránya:

 • bolgár – 84,77%
 • török – 8,85%
 • cigány – 4,85%
 • orosz – 0,15%
 • örmény – 0,10%
 • román/vlah – 0,07%
 • karakacsán* – 0,04%
 • ukrán – 0,03%
 • macedón – 0,02%
 • görög – 0,02%
 • zsidó – 0,02%
 • egyéb, 1000 főn aluli nemzetiség – 0,29%
 • nem válaszolt a nemzetiségét érintő kérdésre – 0,80%

Az anyanyelvi eloszlást illetően, szintén csak az 1000 főt elérő nyelvek:

 • bolgár – 85,18%
 • török – 9,14%
 • cigány – 4,25%
 • orosz – 0,23%
 • román/vlah – 0,11%
 • örmény – 0,08%
 • görög – 0,05%
 • ukrán – 0,03%
 • tatár – 0,02%
 • arab – 0,02%
 • macedón – 0,02%
 • egyéb, 1000 főn aluli nyelv – 0,15%
 • nem válaszolt az anyanyelvét érintő kérdésre – 0,72%

Az érdekesebb nem-egyezések nemzetiség és anyanyelv között:

 • a törökök 96,55 %-a török, 3,24 %-a bolgár anyanyelvű,
 • a cigányok 85,02 %-a cigány, 7,49 %-a bolgár, 6,68 %-a török, 0,57 %-a román anyanyelvű,
 • az örmények 82,31 %-a örmény, 16,46 %-a bolgár anyanyelvű,
 • a zsidók 79,38 %-a bolgár, 5,40 %-a orosz, s 14,07 %-a egyéb anyanyelvű (valószínűleg ez utóbbi a hébert és a ladinót jelentheti).

Mivel Bulgáriában a legneuralgikusabb etnikai kérdés a „macedónkérdés”, érdemes ezt részletesen is megnézni. A magát macedón nemzetiségűnek nyilvánított 1 609 főből 1 163 macedón nyelvet, 411 bolgár nyelvet, 13 egyéb nyelvet vallott be (a többiek pedig nem válaszoltak a kérdésre). Viszont 151 magát bolgárnak valló macedón anyanyelvet vallott be, s ugyanígy tett 5 cigány, 13 egyéb nemzetisű, valamint néhány olyan személy, aki nem válaszolt a nemzetiségét érintő kérdésre. A Macedóniai Köztársaság szerint egyébként Bulgáriában félmillió-millió, de legalábbis több százezres létszámban élnek macedónok – kár, hogy erről az érintettek nem tudnak… :-)

Ami a vallást illeti, a nemzetiségi és anyanyelvi adatok egyeztetése a vallási adatokkal nem publikus! Azaz a vallási adatok csak külön vannak meg.

 • ortodox keresztény – 75,96%
 • szunnita iszlám – 9,48%
 • protestáns keresztény – 1,12%
 • katolikus keresztény – 0,85%
 • siíta iszlám – 0,48%
 • egyéb iszlám – 0,06%
 • örmény egyház – 0,03%
 • izraelita – 0,01%
 • más vallás – 0,16%
 • felekezeten kívüli, ateista – 4,73%
 • nem válaszolt a vallását érintő kérdésre – 7,12%

Itt az érdekes, hogy az utóbbi évek alatt a protestánsok száma meghaladta immár a katolikusokét. Az iszlám vallás híveinek jelentős száma pedig annak tudható be, hogy a 99  %-ban muszlim törökökön kívül jelentős a bolgár és a cigány nemzetiségű muzulmánok száma is.

Ami az adatok értékelését illeti, a szakértők azt vélik, hogy egyedül a cigány nemzetiség esetében az adatok nem felelnek meg a valóságnak. Egységes vélemény szerint a cigányok létszáma a bevalottnak a duplája sőt több is lehet. Egyszerűen a cigányok nagyobb része bolgárnak vagy – amennyiben muzulmán vallású – töröknek vallja magát, mivel sértőnek tartja a „cigány” kategóriát még egy anoním felmérés esetében is.

Ami a területi megoszlást illeti, a 28 megyéből 26-ban a többség bolgár nemzetiségű és anyanyelvű, míg 2 megyében (Kardzsali megye és Razgrad megye) török nemzetiségű és anyanyelvű. Vallási megoszlás terén, 25 megyében a többség ortodox keresztény, míg 3 megyében (Kardzsali megye, Razgrad megye és Szmoljan megye) szunnita iszlám.

Megjegyzés:

* – a karakacsánok görög eredetű, de a görögöktől bizonyos fokig önálló identitású népesség