Tag Archives: állam

Erős és gyenge állam

A liberális dogmatika szerint az erős állam rossz, mert elveszi az emberek szabadságát. Ellenben még a klasszikus liberalizmus is azt vallotta, kell egy túlerő az emberek felett, mely biztosítja az egyéni szabadság kereteit. Thomas Hobbes ideális állama egy felvilágosult abszolút monarchia, mely egyrészt olyan erőfölénnyel bír, mely ellen a társadalom legerősebb tagjai se képesek felvenni a harcot, másrészt… Read More »

Törvények

Ez Platón leghosszabb műve. Csak az egyes részek lényegi elemeit fogom felvázolni. I. könyv A törvények isteni eredetűek. Az államok természetes állapota: az egymás közti háború. Az állam fő célja, hogy képes legyen magát megvédeni, azaz képes legyen győzni a többi állam felett. Ennek következménye az a spártai elv, hogy a legfontosabb polgári kötelezettség a katonai képesség. A… Read More »

Állam

Platón főműve következik. Ami egyébként egy meglepően olvasmányos írás. Mi az igazságosság, miben jelentkezik? Az ember, minél idősebb, annál jobban kezd érdeklődni az igazságosság iránt. Elfogja őt a félelem, hátha mégis igazak a mítoszok, melyek a túlvilági büntetésről szólnak, így jön a lelkiismeretfurdalás és a félelem, ami miatt az idős ember számba veszi, életében milyen gonoszságokat cselekedett. Aki… Read More »