Tag Archives: filozófia

Ősanyag

Érdemes a dolgokat sokszor átnézni. Sokszor megesik ugyanis a tudományágakban, hogy egy adatot biztosnak vesznek sokan, aztán csak átveszik onnantól, ellenőrzés nélkül. A filozófiatörténeti könyvek mindig úgy kezdődnek, hogy milétoszi iskola azaz természetfilozófusok. Ma persze van már ebben is woke, azaz tagadni kell, hogy filozófia görög találmány, mert ugye a görögök fehérek, így vannak már történeti könyvek, ahol… Read More »

Min elmélkedett az értelmiség akkoriban

Mik is voltak azok a kérdések, melyek foglalkoztatták az európai értelmiséget a középkorban? Persze akkoriban az értelmiség kisszámú volt, s ez is 95 %-ban egyházi személyekből állt. Viszont ezek a kérdések másokat is foglalkoztattak. Rövid összefoglaló. Előre jelzem, leegyszerűsítve. Íme a következő kérdések: mi a hit és a tudás kapcsolata, mi az általános és a konkrét viszonya, mi… Read More »

A dualizmus meghaladása

A test-lélek elválasztásának, tágabban az anyag és szellem elkülönítésének problémája persze ősi. A kérdés emberi, s minden ember átérzi. Nem kell hozzá semmilyen előtanulmány, se műveltség, se intelligencia: mindenki tudja, hogy pl. a saját keze és valamilyen belső érzése, modjuk örömérzete egyformán valóságos, de ezek valóságossága mégis egészen más. Hiszen alapvetően van egy külső világ, melynek korlátai vannak… Read More »

Hogy képzelték a világot az ógörögök?

A Föld lapos, valamiféle hatalmas lapos korong – esetleg egy fordított kúp – mely lebeg a végtelen mindenségben. Ez a mindenség valószínűleg víz, mely eredeti formájában körbeveszi a Föld-korongot, de annak átalakult formája ma a korong anyaga is. Ha nem víz, akkor esetleg ritka levegő valamilyen speciális anyag, ill. az is lehet, hogy az égbolton túl tűz van.… Read More »

Nyugati filozófia

Régi tervem, hogy megírom 1 oldalon a nyugati filozófia történetét. Persze rájöttem, képtelen feladat, de íme megközelítőleg az eredmény, 5 oldalon belül. Előre szólok, erősen szubjektív lesz. S még valami: „nyugati” alatt itt nem nyugat-európai értendő, hanem európai, azaz nem kelet-ázsiai, nem indiai, sőt nem muszlim és nem zsidó. (Más nincs: annak ellenére, hogy nagyon erőlködnek, nem sikerült… Read More »

Szeretők

A téma: a filozófia művelése helyes dolog-e és miben fejeződik ki. Két ifjú vitatkozik, körülöttük ott van mindegyikük szeretője is. Az egyik szerető testgyakorlással töltötte el egész életét, míg a másik humán tudományokkal. Szókratésznek teszik fel a kérdést: tiszteletreméltó-e a filozofálás? A humán érdeklődésű szerető szerelme állítja, az, majd azt válaszolja Szókratész kérdésére, nem csak tiszteletreméltó, hanem jó is.… Read More »

Lukács szobra

Sok fideszes és jobbikos érzelmű olvasóm nem értett meg, amikor megvédtem Lukács György szobrát. A liberális olvasóim meg meglepődtek. Nem hiszem, hogy csak annak lehetne szobra, aki Krisztushoz hasonlatos, makulátlan életet élt. Ha így lenne, alig lennének szobrok. Lukács kezéhez politikusként vér tapad, ez kétségtelen. De nem is politikusként érdemel szobrot. Lukács tudósként viszont nemzetközileg ismert személyiség. Nem… Read More »

Szép és csúnya

 Ezek egy nem-reprezentatív felmérés eredményei. A kérdés az volt, mi jut eszébe a kérdezettnek a szépről és a csúnyáról, ha ezt aláhúzottan nem esztétikai, hanem erkölcsi értelemben értjük. Kicsit megmanipuláltam a válaszokat, hogy ellentétpárok jelenjenek meg, azaz a leggyakoribb válaszokból direkt azokat emeltem ki, melyek egymással ellentétbe hozhatók. Szép dolog az ember, kezében nejlonzacskóval, abban tejjel, kenyérrel és… Read More »