A baltás kapcsán…

By | 2012-09-05
Megosztás:

Az azeri baltás gyilkos kapcsán ismét előjöttek a félreértések. Egyes magyar médiák szerint az örmények katolikusok, s ezt állítólag azt is mutatja, hogy az Örmény Egyház vezetőjének rangja katolikosz.

Természetesen ismét fatális félreértésről van szó.

Az örmények alig 10 %-a katolikus – Örményországon belül pedig alig 2-3 % -, az örmények nagy többsége a nem-khalkedóni ortodox Örmény Apostoli Egyházhoz tartozik, mely a nem-khalkedóni ortodoxia egyik részegyháza.

A katolikosz címnek a katolicizmushoz nincs köze azon kívül, hogy ugyanaz a két szó eredete (egyetemes).

Létezik Örmény Katolikus Egyház is – székhelye Libanonban van. Ez egy keleti-katolikus egyház, az katolicizmus egyik keleti részegyháza.

A Örmény Apostoli Egyház és az Örmény Katolikus Egyház közös vonása, hogy mindkettő az örmény rítust használja istentisztelein. Történetileg az Örmény Katolikus Egyház az Örmény Apostoli Egyházból szakadt ki a XVIII. században, amikor az Örmény Apostoli Egyház híveinek egy kisebb csoportja elfogadta a római pápa egyházfőségét és a katolikus tanokat. Teológialag a két egyház teljesen más hitelveket vall: az Örmény Katolikus Egyház a katolikus hitelveket vallja, míg az Örmény Apostoli Egyház a nem-khalkedóni ortodox hitelveket.

A katolikosz cím pedig hagyományosan a korai kereszténységben azon autokefál/autonóm egyházfők címe volt, akiknek a területe a Római Birodalom területén kívül esett. Mivel az Örmény Egyház területe is a Római Birodalom határain kívül esett, így vezetője nem pápai vagy pátriárkai címet kapott, hanem katolikoszi címet. A katolikoszok hiavatalosan az antiochiai pátriárka alá tartoztak. Az örmény katolikosz 451-ben lett teljesen önálló az antiochiai pátriárkától.