A magyar igazság napja

By | 2012-05-17
Megosztás:

Írta: Dr. Prof. Dr. Vitéz Kerecseni Jós Ferenc József Dr., a Sumírmagyar Egyetlen Egyesült Egytagú Egyház fősámánja és pápájaA helyzet fokozódik. Egyre inkább. A zsidók, a zsidóbérencek, valamint a finnugrok a szabadkőműves cionisták, a cionista pánszlávok és a pánszláv kőművesek segítségével egyre inkább fokozzák a helyzetet. De a pilisi pálos Szumírok, a szíriuszlakó megyeriek, a békásmegyeriek, valamint a kárpátlakók nem fogják ezt sokáig tűrni. Mondjuk ki: ELÉG VOLT!

Magyarhon cionista kormánya most fenyőt állíttat az Ország Házában, ahelyett, hogy ünnepélyesen kerecsen turult etetne ávós gazemberek húsával.Követeljük, hogy a BKV, a Köztisztasági Hivatal, valamint a Szerencsejáték Rt. minden dolgozója január 1-jén, pontban fél 13 órakor esküt tegyen le a 10-ezer éves Szent Korona színe előtt, a Duna jegén.Miközben a Jeruzsálem – New York – Vlagyivosztok tengely a pofánkra üvölt, hogy “hepinyú jír”, ezzel sértve minket, mi csak mosolygunk, hiszen mi tudjuk, hogy a hepinyú jír valójában ősi Magyar-Szumír kifejezés. A sumériai Ur Butuk városban szokásban volt, hogy minden december (a december szó a “de csúnya ember” kiáltásból alakult ki, de az évszázadok során a “súnya” rész lekopott) 31-én a sumér fősámán hetedik helyettese ünnepélyesen pirosra festette egy házinyúl bundáját, ezzel jelt adva a 100-milliós magyarságnak az ünnep kezdetére. A hetedik piros nyúl közmondásossá vált, az emberek egyre inkább csak hepinyú formában kezdték emlegetni az ünnepi állatot. Lassan elterjedt a magyarok között az új ünnepi köszöntés, azaz “a hetedik piros nyula hozzon neked jó hírt”, a “jó hír” a zöngés magánhangzók palatizálódása valamint a szénmonoxid hatására lerövidült jír formára, így alakult ki a hepinyú jír köszöntés. A fennmaradt krónikák szerint annak idején a Magyarok egész nap hepinyú jír köszöntéssel járták barátaikat, rokonaikat.

De a nyugodt évek nem tarthattak a végtelenségig. A zsidók a Halálcsillag, valamint a Magyar származású, de népét eláruló, zsidóbérenccé vált Anakin Skywalker segítségéve orvul Magyarhonra támadtak. A zsidók irtóhadjáratot indítottak a kerecsen sólymok és a piros nyulak ellen. A zsidók a Magyarokat egészen a Don-kanyarig üzték, majd átvették utálatos nyelvükbe a legfontosabb SzumírMagyar szavakat, köztük a hepinyú jírt is, de persze nem átallották eredeti jelentését meghamísítani!

Sajnos még kevesebben tudják azonban, hogy a HANUKA nem zsidó ünnep, hanem ez egy ősi Magyar ünnep. Minden igaz szívű kisded számára nyilvánvaló, hogy a hanuka szó Magyar, hiszen szabad szemmel felismerhető, hogy a szó valójában hal-nu-ka, ami annyit tesz, mint “titok-kertész-száj”, ami azonnal értelmezhető, hiszen az ősSzumírMagyaroknál bevett szokás volt, hogy az uralkodónál titkos kertész működött, aki a titkát évente egyszer fedhette fel, ilyenkor a kertész száját felfedte, azaz megszólalt. Ez volt az évente megünnepelt hanuka-nap. Csak később a Szumírellenes zsidók ellopták a szokást, s ők cionista szellemben átideologizálták az ősi Magyar hanuka napot.

Új ősi Sumér-Magyar szó: SZPUTNYIK. Nyilvánvaló, hogy a habsburgista-pánszláv-dákóromán-judeóbolsevik úgynevezett nyelvészek minden történelemhamisító igyekezete ellenére, ez a szó nem orosz eredetu, hanem ősi Szumír-Magyar.
Lássuk csak: a szó eredeti formájában: sug-pu-tin-nig, ami a SzumírMagyarok vándorlása során, a zsidók elől menekülve, su-pu-ti-nig formára változott, majd a kazár üldözés hatására sputnig formára alakult át, míg végül elnyerte ma ismert szputnyik alakját.

A szó jelentése: termőföld-medence-élet-oroszlán, ami bizonyítja, hogy már az ősMagyarok is használtak szputnyikokat, hiszen a termőföld-medence nyilvánvalóan a Kaszpi-tengert jelenti, márpedig tudjuk, hogy mind a mai napig a szovjet ürhajókat nem messze a Kaszpi-tengertol lövik fel! Az élet-oroszlán pedig magát a Magyar űrhajóst jelenti, aki bátor, mint az oroszlán, azaz oroszlánéletű.

Újabb csapás a zsidó finnugrisztikára! Éljen Badinyi!

Ébredő és alvadó Magyar, tudd, hogy a fentiek igazak. Ne higyj semminek, se zsidó józan eszednek, se tudománynak.

Heppinyú jír!

(forrás: Színes Argentín Bunkómagazin, 2002.11.31.)

Jelen dolgozat megjelenését támogatta:

 •  Senkiházy és Butaházy nemzettestvérek
 • 199 Sumér Tartomány Mozgalom
 • www.nemnemsohadesoha.hu
 • Híd- és Alagútfoglaló Nemzeti Ébredési és Alvadási Mozgalom

*

Sikerült hozzájutnunk a Magyar Gárda gyorstalpaló magyar történelmi előadásának szövegéhez, melynek segítségével az új félanalfabéta tagok alapismereteket szerezhetnek a magyar történelemről.

 • i. e. 55000 – Megérkeznek az első magyarok a Szíriuszról, űrhajójuk a Dobogókőn száll le. Más ember nem lakik a földön akkor, kivéve néhány tucat zsidót, akik nagyon gonoszak.
 • i. e. 45000 – A magyarok széttelepednek immár az egész bolygón, létrehozva a Bantu, az Inka, a Tibeti, a Sumér, az Egyiptomi, a Perzsa, a Dravida, a Húsvét-szigeti és a Kelta Birodalmat.
 • i. e. 3000 – A zsidók fellázadnak az Egyiptomi-Magyar Birodalom ellen, ez az első eset, hogy a kegyetlen zsidók magyarokat irtanak.
 • i. sz. 1. – Krisztusfi Jézus, magyar herceg megalapítja az új magyar vallást. A zsidók azonban Pál apostol cionista provokátor bevezetésével ellopják az új magyar vallást, azóta a római pápai és a többi ősi pátriárkai tisztséget kizárólag zsidók tölthetik be.
 • i. sz. 500 – A magyarok visszatérnek a Kárpát-Medencébe.
 • i. sz. 1000 – István király előveszi 25 ezer éves koronáját és egyesíti a világot saját jogara alatt.
 • i sz. 1300 – A zsidók kiirtják apai ágon az Árpád Nemzetséget, s átveszik a hatalmat a Magyarság felett.
 • i. sz. 1526 vagy 1528 – A zsidók három részre osztják a kárpáti magyarságot.
 • i. sz. 1848 – Zsidóellenes felkelés Budapesten. A zsidók saját a Habsburg-águk és pánszláv águk segítségével megtörik a magyar felkelést, több millió magyart irtva ki.
 • i sz. 1919 – A zsidók programot indítanak be, kiirtva közel 5 millió magyart.
 • i. sz. 1920 – A zsidók Trianonban elhatározzák az összes magyar kiirtását, de végül csak kétharmadukat irtják ki, mert elszámolják magukat.
 • i. sz. 1944 – A zsidók kirándulásra indulnak. Később ezt holokausztnak hazudják. Pedig az igazi holokauszt az, hogy megsérül 3 magyar csendőr kisujja, amikor önzetlenül segítenek a zsidó turistáknak a pályaudvarokon.
 • i. sz. 1945 – Bejönnek az orosz zsidók, s mindenkit kiirtanak. Néhány magyar a hegyekbe menekül, s újratelepítik az országot.
 • i. sz. 1956 – Zsidóellenes felkelés Budapesten. Az amerikai és az orosz zsidók mindent vérbe fojtanak.
 • i. sz. 1991 – Kivonulnak az orosz zsidók, helyükre bevonulnak az amerikai zsidók.
 • i. sz. 2007 – Megalakul a Magyar Gárda.
 • i. sz. 2008 – Csatlakozik a Magyar Gárdához Christina Barbie bin Morvai.