Elméletek a tudatról I.

By | 2019-02-06
Megosztás:

5 fő modern, materialista elmélet létezik a témáról, ezek rövid összefoglalása.

Annak mentén vannak az egyes elméletek, hogy ha materialisták vagyunk, azaz a világ anyagi, akkor mivel magyarázható a tudat, melyet nyilvánvalóan nem anyagi jelenségként élünk meg.

 • Eliminatívizmus (reduktív fizikalizmus): a tudat csupán mellékterméke az agy működésének, a valóságban nem létezik tudat. Következmény: a fizikailag nem leírható tudatállapotok szimplán tévesek.

*

 • Agy-tudat egyezés elmélet (nem-reduktív fizikalizmus): az agy működésével párhuzamos a tudat működése, a két terület közt teljes megfelelés van, ezek ugyannak a verziói. Az egyes agybéli fizikai állapotok és a tudatbeli állapotok közt teljes mgfelelés van. Következmény: megfelelő tudás megléte esetében az agy fizikai befolyásolásával bármilyen tudatállapot elérhető.

ellenérvek:

 • Miért csak az egyikről, a szellemiről van tudatunk?
  • viszontválasz: Mert csak a szellemire alakítottunk ki fogalmakat.
 • Miért csak a szellemiről vannak emlékeink, miért nincsenek a fizikairól? Hogyan lehetnek emlékeink és álmaink, amikor azok alapja nem lehet fizikai? Miért van térbelisége csak a fizikai állapotnak?
  • viszontválasz: Ezek az emlékek látszatok, ill. nem magát az érzékelt dolgot, hanem magát az érzékelést tükrözik vissza.
 • A szellemi állapotok sokfélesége és a fizikai állapotok sokfélesége között nem található azonosság.
  • viszontválasz: nincs.

*

 • Parallelizmus (nem-reduktív fizikalizmus): az agy egyszerre eredményez fizikai és tudatbeli jelenségeket, ezek között nincs közvetlen összefüggés, nem hatnak egymásra, azaz a tudat függ ugyan az agytól, de csak fizikai alapon nem írható le. Következmény: az agy és a tudat kapcsolatának problémája valójában nem is létezik.

*

 • Fukcionalizmus: gyakorlatilag az agy-tudat egyezés elmélet javított változata, a szellemi állapotok sokfélesége és a fizikai állapotok sokfélesége közötti problémát oldja meg azzal, hogy a tudat az agy működésének módja, annak hatásmódja, a kapcsolat agy és tudat között nem szükségszerú. Következmény: lehet emberi tudatot építeni ember nélkül is.

ellenérvek:

 • nem határozható meg sok szellemi tényező kizárólagosan fizikai állapot alapján,
 • nem lehetséges egy sor szellemi állapot tartalmának objektív megállapítása,
 • ha el is fogadjuk az egyes szellemi tényezők ilyen megyarázatát, az sem ad választ az öntudat meglétére, a tudat több mint folyamatok összesége.

*

 • Nyelvi dualizmus: nem létezik tudat mint önálló valami, egyszerűen az ember kétféle nyelvezetet használ ugyanannak a leírására. Következmény: a tudat nyelvfüggő.

*

 • Korábbi népszerű elmélet a behaviorizmus, lényege: a szellemi egyszerűen reakció a külső ingerekre. Következmény: a szellemi valójában a külvilág számára látható reakció elnevezése.

ellenérvek:

 • ellenkezik mindez a legbelsőbb tapasztalatainkkal,
 • léteznek olyan szellemi állapotok, melyek nem jelennek meg a külvilágban.

a cikk folytatása itt