Minósz

By | 2018-03-28
Megosztás:

Mi a törvény?

A törvény az, amit szokás betartani. Ellenvélemény: a beszéd se azonos azzal, amiről beszélni szokás. Ahogy azt is törvény határozza meg, hogy mit kell betartani, így nem lehet a törvény az, amit szokás betartani.

A törvény inkább az, amit az állam annak mond. Hiszen a törvényesség védi meg az államot, a törvényesség pedig igazságos és jó dolog. Viszont sok állami döntés téves, sőt rossz, márpedig a törvény nem lehet rossz az előbbi meghatározás értelmében.

A törvény egyfajta vélemény, az állam véleménye, s csak akkor lehet, ha helyes vélemény. De mi a helyes vélemény? Az, ami helyesen írja le a valóságot. De akkor miért különböznek az egyes államok törvényei, sőt miért változnak ugyannak az államnak a törvényei idővel? Hiszen mindenhol ugyanazt tartják jónak, igazságosnak, valóságosnak.

Ahogy a hibás orvosi tanács alapja a tudatlanság, úgy a rossz törvény alapja is az. Ahogy a hibás orvosi tanács se gyógyítás, úgy a rossz törvény se igazságosság, mindkettő rossz.

Ki az, aki képes megállapítani mi a jó törvény? A király. De ma már nincsenek ilyenek, a múltban voltak, mint pl. Minósz, krétai király.

A történet olyan, mintha a XX. századi természetjogi nézet és a jogpozitivista nézet közti vitát írná le. Azaz mi a jog: az, amit az arra illetékes állami szerv legitim módon annak határoz meg vagy létezik egy emberi akarattól független isteni vagy a természetből eredő jog, s az neki ellentétes állami jog semmis.