Nem-más

By | 2020-01-31
Megosztás:

A nyugati keresztény teológia Ágostonnal elment lassan a racionalitás irányába, végülis ez eredményezte az ateizmust és a liberalizmust is, miután a nyugat – kilépve a XI. században az egyetemes egyházból – magára maradt.

Keleten a racionális irány kisebbségi lett, ott a fő irány maradt az irracionális, ismertebb nevén misztikus.

De nyugaton mindvégig megmaradt az eredeti, helyes irány is, egyfajta búvópatakként. Eckhartról már írtam, most egy másik képviselőjéről ennek a mélyen keresztény, nem fertőzött irányzatnak. Nicolaus Chrypffs, ismertebb nevén Nicolaus Cusanus (1401-1464), katolikus bíboros.

A most ismertetett műve az A nem-másról (De non aliud) lesz.

A tudás alapja a meghatározás. A legfelsőbb tudás tehát a meghatározás meghatározása. Mindenről elmondható, hogy nem más mint maga, ez elmondható a meghatározásról is, tehát a nem-másság az alap, mely mindent meghatároz (és saját magát is) hiszen ami nem más az nem más, mint ami nem más.

Ha nincs nem-más, nincs se más, se semmi, azaz a nem-más nem a más ellentéte, hanem megelőzi azt. A nem-más nélkül nem lehet semmi, a semmi se lehet nélküle.

A nem-más egyszerre van meg mindenben, de semmivel se azonos. Közvetlenül nem fogható fel a nem-más, de nélküle nem fogható fel semmi. A nem-más a dolgokban mint tagadás van jelen, a dolgok fölött mint állítás. A dolgok neve miségüket jelzi, nem milyenségüket (lényegüket), az előbbi az utóbbi következménye. Minden ami „más” a nem-más tükröződése, hasonlóan ahogy a nem (genus) nem fogható fel közvetlenül érzékileg, csak a fajon (species) keresztül, de az értelem mégis képes érzékelni. A nem-más ennél egyfajta magasabb szint. legjobban a legmagasabb fogalmakban érzékeltethető, mint örök, igaz, az egység, a létezés.