Tag Archives: katolikus

A felszabadítási teológia

A perintista szekta hivatakozási alapja a felszabadítási teológia. Aki nem ismeri a témát, annak az a képzete támadhat, mintha a perintizmus valóban azonos lenne a felszabadítási teológiával. Miközben nem az. Előre bocsátom: nem vagyok a felszabadítási teológia híve, alapvetően tévútnak tartom.  Ami nem jelenti azt, hogy ne kelljen megvédenem a hazugságoktól. Aki ugyanis csak Perintán keresztül ismeri a… Read More »

Tisztul a magyar katolikus egyház

Az eretnek Perinta önálló szektát alapít, ami rendkívül jó hír. Fontos tisztulási folyamat ez a magyar katolicizmusban. Már csak az kellene, hogy Lukácsi Kati és MZP is csatlakozzon az új ateista szektához.

Elment az idő mellettünk

Azért szeretem az intelligens és őszinte ellenfeleket hallgatni, mert mindig az érdekelt elsősorban, vajon mi is van a lelkükben. Vallom ugyanis, nagyon kevés az olyan ember, aki tudatosan rosszat akar, ez szinte sose fordul elő, érzelmi túlfűtöttség állapotán kívül, amikor a vak bosszú az egyetlen motiváló erő. Olyan a valós életben nemigen van ugyanis, hogy „elhatároztam, megpróbálok gazember… Read More »

Keleti katolikusok

Ha már megírtam mi az ortodox egyházszervezet, íme a katolikus is. Katolikus alatt az értendő: aki a római pápa vezetése alatt áll. Figyelem: „ortodox” szóval csak a khalkedóni ortodoxokat értem itt, míg a nem-khalkedóni ortodoxokat „ókeleti” néven nevezem, az egyszerűség kedvéért. A katolicizmus két nagy részből áll, nyugatiból és keletiből. A nyugati az a rész, mely a nagy… Read More »

Kis csatagyőzelem

Bár természetesen nem vagyok katolikus, a katolicizmus mégis fontos, már csak számszerűsége miatt is: a kereszténység kb. fele a katolicizmushoz tartozik. Így ami a katolikusoknál zajlik, az fontos akkor is, ha az ember nem katolikus, sőt akkor is, ha antikatolikus. Idén márciusban egy kisebb csata pozitív eredményt hozott: a hagyományhű katoikusok legyőzték a ferencista katolikusokat, március 15-én lett… Read More »

A felszabadítási teológia

A neves magyar ferencista blogger cikket írt, dicsőítendő az eretnek római pápát. Ebben semmi hírérték nincs, viszont nagyon helyesen rámutat az egész ferencista őrület gyökereire, elsősorban a felszabadítási teológiára. Hozzá kell tenni, a felszabadítási teológia ártalmatlan gyerekjáték a mai tomboló-romboló ferencizmushoz képest. Annak idején, a felszabadítási ideológia fénykorából, a 80-as évek közepéről személyes tapasztalatom kubai 6-éves életemből ennek… Read More »

Két rend Latin-Amerikában

A spanyol gyarmatosítás Latin-Amerikában azzal az érdekes fejleménnyel párosult, hogy két katolikus szerzetesrend egészen más eszmei alapot adott hozzá, így maga a politika is változott a gyakorlatban. A domináns szerepet a dominikánusok és a ferencesek játszották. Mindkettő XII. századi katolikus szerzetesrend, a dominikánusok fő szerepe az oktatás volt, míg a ferenceseké a szociális szféra. A két elmélet érzékeltetésére… Read More »

Minden a mércéje szerint

A katolicizmus jelenlegi vezetőjéről pár mondat. Van valami, amit kevesen értenek meg. Nem annyira lényeges, de azért fontos is. Nekem személyesen a jelenlegi római pápa politikai nézeteinek egy jelentős része kifejezetten tetszik is. Hiszen a latin-amerikai katolicizmus mindigis sokkal jobb volt politikailag, mint az európai katolicizmus, az előbbi jellemzően a néppel volt, az utóbbi meg a hatalommal. Szóval… Read More »