Tag Archives: platón

Theagész

Szókratész démonjának hatása. Minden élőlény esetében a létrehozás – pl. egy növény elültetése, vagy gyerek nemzése – a világ legkönnyebb dolga, míg a már életre kelt élőlény nehéz és fáradalmas odafigyelést igényel. Demodokusz fiának, Theagésznek a neveléséről beszélget Szókratésszel. Theagész kijelenti, tudásra van elsősorban szüksége. A legfontosabb tudás szerint: hogyan kell uralkodni az embereken, nem erőszakkal, hanem békésen.… Read More »

Alkibiadész II.

Az imádság szerepéről beszélget Szókratész és Alkibiadész. Óvatosnak kell lenni az imádságban. Ha az istenek minden imát teljesítenének, az rossz is lehetne. Különbséget kell tenni a bölcsesség, az ostobaság és az őrültség között. Vannak beteg és egészséges emberek, nincs köztes állapot. Így van-e a bölcsesség esetében, hiszen ott a bölcsességnek 2 ellentéte is van: az ostobaság és az… Read More »

Alkibiadész I.

Az ifjú Alkibiadész – korabeli híres athéni politikus és sikeres hadvezér, aki később átállt Spártához, majd a végén ismét vissza Athénhez – politikusi pályára készül, ez a Szókratésszel való beszélgetés tárgya. Szerintem az egyik legérdekesebb Platón-mű, bár kevesen sorolják a legfontosabb közé: én oda sorolnám viszont. Mi a politikus feladata? Az, hogy tanácsokat adjon az állam vezetését illetően.… Read More »

Kleitophón

Kleitophón panaszkodik Szókratészre. A panasz lényege: Kleitophón csodálja Szókratész beszédeit az erényről, a lélekről, de nem látja mit javasol Szókratész a problémák orvoslására. Folyton csak azt mondja, ha nem tudjuk helyesen használni lelkünket, inkább semmit se tegyünk, nem mutat rá, mit kellene tennünk. Mintha a cél csak az lenne, hogy Szókratész követői másoknak ugyanazt elmondják: hogy a feladat… Read More »

Lüszisz

A fő téma a barátság, a szeretet. A tudás a boldogság alapja, nem a cselekvési szabadság. A fiatal Lüszisz elmondja, apja nem engedi meg neki, hogy a lovakat hajtsa, miközben ugyanezt megengedi a lovakhoz értő rabszolgájának. Vajon jobban szereti a rabszolgáját, mint a fiát? Nem, egyszerűen csak annak kell foglalkoznia bármivel is, aki ahhoz ért. Barátság-e, ha az… Read More »

Kharmidész

Az értelmesség, a józan ész miben rejlik? Erről szól a mű.  A bevezető rész legfontosabb eleme Szókratész beszélgetése az ifjú Kharmidésszel – aki Platón nagybátyja – arról, hogy a betegségeket csak az egész test gyógyításán keresztül lehet leküzdeni, a test gyógyítása viszont csak a lélek gyógyításával együtt lesz sikeres. Az első meghatározása az értelmességnek: ez egyfajta lelki nyugalom,… Read More »

Szeretők

A téma: a filozófia művelése helyes dolog-e és miben fejeződik ki. Két ifjú vitatkozik, körülöttük ott van mindegyikük szeretője is. Az egyik szerető testgyakorlással töltötte el egész életét, míg a másik humán tudományokkal. Szókratésznek teszik fel a kérdést: tiszteletreméltó-e a filozofálás? A humán érdeklődésű szerető szerelme állítja, az, majd azt válaszolja Szókratész kérdésére, nem csak tiszteletreméltó, hanem jó is.… Read More »

Euthüphrón

Szókratész találkozik Euthüphrónnal, aki éppen saját apját jelenti fel gyilkosság miatt. Szókratész is éppen a bíróság előtt van, az ellene tett feljelentés miatt (mely alapján végülis kivégezték). Euthüphrón elmondja, köteles feljelenteni apját, mert a jámborság, a kegyesség törvénye miatt ezt meg kell tennie: minden gyilkosságot meg kell torolni, függetlenül, hogy azt ki követte el, ennek elmulasztása szentségtörő magatartás… Read More »