Vörös köd

By | 2021-05-20
Megosztás:

Elolvastam/meghallgattam a Vörös Imre féle mestertervet, hogy kell alkotmányozni jogosultság nélkül, mert ez a „jogállam” visszaállításának módja. Érdemes, mert e mestertervről zeng manapság minden fanatikus ballib.

Az elmélkedés sarokköve a hatályos alkotmány C) cikk (2) bekezdésén alapszik, mely szerint „Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.„.

Mi is a gond ezzel? Az, hogy ha a „hatalom kizárólagos birtoklása” elvet szűken értelmezzük, akkor Orbán ezt nem sérti meg sehogyan se, hiszen nem birtokolja kizárólagosan a hatalmat. Ha pedig – ahogy Vörös szeretné értelmezni – szélesen nézzük, akkor viszont minden létező kormányzat kizárólagosan birtokolja a hatalmat, gyakorlatilag csak 100 %-os parlamenti támogatottsággal lehet kormányt alakítani, hiszen minden más mód „kizár” valakit, sőt – ad absurdum – a parlementen kívül maradt pártok egyetértése is szükséges lehet kormányalakításhoz. Eleve ha ezt komolyan vesszük, akkor ezentúl tilos elsöprő győzelmet aratni egy választáson, hiszen ezzel megsérthetjük a kizárólagos hatalombirtoklás tilalmát. Tulajdonképpen választásokat se kell ezentúl kiírni, egyszerűen össze kell hívni az összes pártot, aztán meg azok jussanak konszenzusra, hiszen a többség nem hivatkozhat többé többségére, hiszen ez alkotmánysértő lenne.

Aztán Vörösék további elmélkedése: a ballib győzelem után a parlament felszólítja az Alkotmánybíróságot, lépjen annak érdekében, hogy a Fidesz alkotmányellenes hatalomgyakorlása alatt hozott jogszabályokat semmisítse meg. De ha az Alkotmánybíróság nem fogad szót? Semmi gond, ebben az esetben a parlament magához vonja az alkotmánybíráskodás jogát, s maga nyilvánít mindent alkotmányellenessé és semmissé. Mindegy, hogy nincs kétharmadom, elegendő az egyszerű többség, csak meg kell állapítanom egyszerű többséggel, hogy a kérharmados felhatalmazáshoz kötött szerv nem hajlandó nekem tetsző módon cselekedni.

Kb. olyan ez, mintha beadnék egy feljelentést a szomszédom ellen, majd miután a hatóság – rendőrség, ügyészség, bíróság – nem nekem ad igazat, akkor kijelenteném: mivel a hatóság nem hajlandó akaratom szerint cselekedni, így én mnt állampolgár és ezen szervek megbízója magamhoz vonom a büntetőjogi hatáskört, majd betörök a szomszédhoz és igazságot teszek, saját elképzeléseim szerint.

Vörös bácsi, ezért téged megbuktattak volna már első évfolyamon jogász szakon…

A mésik bukfenc meg persze az önellentmondás: az egyszerű parlamenti ballib többség mindezzel a cselekedetsorozatával megvalósítaná a tiltott kizárólagos hatalomgyakorlás elvét.