Jézus nem volt baloldali

By | 2021-10-13
Megosztás:

Jézus természetesen nem volt baloldali. S mikrohullámú sütőt se használt.

Valamint jobboldali se volt.

Baloldal és jobboldal nem létezett a polgári kor, a kapitalizmus előtt. Abszurdum tehát ókori baloldalról és jobboldalról halandzsázni. A baloldal/jobboldal a tőke-munka viszonyban értelmezhető csak: a jobboldal a tőke, a baloldal a munka oldalán áll.

Még átvitt értelemben, jelképesen se mondható el Jézusról, hogy baloldali/jobboldali volt. Jézus határozottan nem foglalt állást kora társadalmi kérdéseiben se. A kereszténységnek egyszerűen nincs államtana. „Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna országom, harcra kelnének szolgáim, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innen való.” – János evangéliuma 18. fejezet.

De kora rabszolgatartó társadalma ellen se szólított fel harcra Jézus. Csupán mind a rabszolgatulajdonosokat, mind a rabszolgákat egymás tiszteletére hívta fel. Lásd: „Szolgák, engedelmeskedjetek földi uratoknak, félő tisztelettel és egyszerű szívvel, akárcsak Krisztusnak. (…) Gazdák, ti is így viselkedjetek velük szemben. Hagyjátok abba a fenyegetőzést, hiszen tudjátok, hogy nekik is, akárcsak nektek, Uruk van a mennyben, akinél nincs személyválogatás.” – Efezusiaknak írt levél 6. fejezet.

A „Jézus komcsi volt”, sőt a „Jézus volt az első kommunista” szöveg ősrégi hazug propaganda. Átéltem ezt Kubában, amikor 1984-ben Castróék úgy döntettek, dobják az addigi ateista propagandát, s inkább nyitnak a latin-amerikai katolikus baloldal irányában. Míg 1983-ban a karácsonyfa még szinte antikommunizmusnak minősült, csak templomok belterében lehetett ilyet látni Havannában, 1984 decemberében már egyes állami intézményekben is volt karácsonyfa. Egyébként Castróék lépése hatalmas siker lett: az addig a kubai rendszert kedvelő, de az iránt annak ateizmusa miatt mégis tartozkodóan viselkedő latin-amerikai baloldal így immár lelkifurdalás nélkül beállhatott Kuba hívei közé. Latin-Amerikában ma is teljesen átlagos jelenség a gazdaságilag marxista, de Marx materializmusát elutasító baloldal: Hugo Chávez venezuelai vezető annak idején a Bibliát többször idézte, mint Marxot, s magát mindvégig hívő katolikusnak vallotta, sőt valószínűleg ezt komolyan is gondolta.

Baloldalinak és kereszténynek lenni egyszerre persze lehet, ezzel semmi gond. Ahogy jobboldalinak és kereszténynek lenni is. De Jézusból nem következik se a baloldal, se a jobboldal.