Tag Archives: latin

Hasznos latin táblázatok nyelvtanuláshoz VII.

Rászántam magamat, hogy folytassam a latin táblázatokat. Ami kimaradt: az igék fennmaradó része. Mint említettem, a latin igék szótári alakja a kijelentő mód, jelen idő, egyes szám, első személy cselekvő alakja. Utána még 3 alak van a szótárban. A második a főnévi igenév jelen idejű cselekvő alakja. A harmadik a főnévi igenév múlt idejű cselekvő alakja. A negyedik alak… Read More »

Hasznos latin táblázatok nyelvtanuláshoz VI.

Igék. A latin igék szótári alakja a kijelentő mód, jelen idő, egyes szám, első személy cselekvő alakja. Után még 3 alak van a szótárban. A második a főnévi igenév jelen idejű cselekvő alakja. A másik két alakkal egyelőre nem foglalkozom ebben a részben. Miért nem? Mert a 6 latin igeidőből egyelőre csak hármat tárgyalok, s e háromhoz csak az… Read More »

Hasznos latin táblázatok nyelvtanuláshoz IV.

Fokozás, számnevek, határozószók. A határozószók jellemzően melléknevekből képződnek. Az első/második ragozású mellékneveknél a tőhőz -ē járul, míg a harmadik ragozású mellékneveknél -ter. Az -ns végződésű mellékneveknél (melyek valójában igenevek), a végződés -ntter lenne, de ez rövidül -nter alakra. Egyes melléknevékből és névmásokból úgy is képezhető határozószó, hogy a szó semlegesnemű tárgyesetét vagy határozói esetét használjuk. Ennyit elég is… Read More »

Hasznos latin táblázatok nyelvtanuláshoz III.

Névmások. Először a személyes névmások, a visszaható névmás, a személyes névmásként is használatos mutató névmás, a birtokos névmások, s az egyik meghatározó névmás. Ezeknek a névmásoknak a használatáról pár szót: A személyes névmások használata a magyarhoz hasonló első és második személyben (ego, tū, nos, vos). Harmadik személyben azonban nincsenek a latinban személyes névmások, helyettük a személyes névmásként is funkcionáló is, ea,… Read More »

Hasznos latin táblázatok nyelvtanuláshoz II.

Főnevek és melléknevek ragozása A nyelvkönyvekben – különösen a régimódiakban – az a szokás, hogy egymás után veszik az 5 darab főnévragozást, majd a 3 melléknévragozást, aztán a többi szófaj ragozását is. Én egész másképp csináltam, mert mint egyszerű paraszt, igyekeztem saját dolgomat maximálisan megkönnyíteni. Így az első részben az I. és a II. főnévragozást, valamint az I.… Read More »

Hasznos latin táblázatok nyelvtanuláshoz I.

Kiejtési táblázatok. A latin írásban vannak nagybetűk és kisbetűk. Használatuk azonban egészen más volt, mint manapság. A klasszikus korban a feliratokat, ünnepélyes szövegeket, irodalmi műveket kizárólag nagybetűkkel írták. Tehát pl. azt, hogy Római Birodalom úgy írták, hogy IMPERIVM ROMANVM. A kisbetűket kizárólag kézírásban használták, mint a nagybetűk “gyors” változatát. Ugyanezt kézírással tehát imperivm romanvm formában írták. A kettőt sosem keverték.… Read More »