Tag Archives: szovjet

A nemzetközi nőnap

Ezt március 8-ra kellett volna időzíteni, de már késő. A későszovjet kultúra sajátossága volt a március 8. túldimenzionálása. Az átlag szovjet ember komolyan hitte, ez tényleg egy nemzetközi ünnep. A valóságban eredetileg ez egy kommunista ünnep volt, mely alig terjedt ki a nem-kommunista mozgalmakra. Csak miután a 70-es években az ENSZ elismerte ünnepnapnak, lett immár jelentősebb szerepe a… Read More »

Csukcsok

A csukcsok voltak a Szovjetrunióban a „mucsai” megfelelője. Míg a kaukázusi a bűnözőt, csalót jelentette, addig az északi népek a primitívséget, s közülük is a csukcsok voltak a fő példa. Az északi népek Oroszországban kb. azok, mint az indiánok Amerikában. Az alapvicc szerint amikor egy csukcs felvételét kéri a Szovjet Írószövetségbe, majd kiderül egyetlen orosz írót vagy könyvet… Read More »

Szovjet emlékmű

Szófia központjában van egy hatalmas szovjet felszabadítási emlékmű. Egyrészt baromi ronda. Másrészt történelmi hazugság, mivel egyszerűen nem volt semmilyen felszabadítás Bulgáriában. Magyarországon legalább arra lehetett hivatkozni, hogy a szovjet csapatok harcoltak a németekkel, s kiűzték őket, Bulgáriában még ez sincs. A német csapatok ugyanis még a szovjet bevonulás előtt megkezdték a kivonulást, valójában egyetlen csata se zajlott Bulgária… Read More »

Milyen volt a szovjet oktatás?

A híres új orosz tankönyv kapcsán érdemes felidézni milyen volt a szovjet iskolarendszer. Sorsom úgy alakult, hogy 1980-1985 között szovjet iskolába jártam, az utolsó 5 osztályt ott végezve egészen érettségiig. Ez akkor a 6-10. osztályt jelentette, akkor az iskolák 10-osztályosak voltak a Szovjetunióban. Sajátosság, s a szovjet skizofrén állapot egyik eredménye, hogy papíron nem létezett egységesített szovjet iskolarendszer.… Read More »

Szovjet zenepolitika

Volt szerencsém az utolsó igazi szovjet években benne élni a szovjet valóságban, azaz 1980-1985 között. Mert Gorbacsov korában már akkora változások jöttek, hogy azokból nehezen vonható le a szovjet valóság valódi képe. Az átlag szovjet kamasz imádta a nyugatot akkoriban. Ez azonban szinte csak ruhában, műszaki cikkekben, s főleg zenében volt kielégíthető. A ruha nyilván nem izgatta túlságosan… Read More »

Szovjetunió

December 30-án lett volna a Szovjetunió 100. évfordulója, ha nem szűnt volna meg 20 éve. Sokan keverik a kommunista hatalomátvétellel, 1917-tel. Pedig maga a megalakulás egy 3-4 éves káosz után lett csak. 1917-ben – már a novemberi kommunista hatalomátvétel előtt – megkezdődött Oroszország szétesése. Jellemzően pontos határok nélkül, a kivétel Finnország és Lengyelország, melyeknek eleve volt meghatározott területük… Read More »

Életszínvonal a volt Szovjetunióban

Ami az ex-szovjet kisember számára a legriasztóbb – s a nyugatias propaganda számára a legkellemetlenebb -, hogy semmilyen kapcsolat nincs a nyugati szempontból vett demokráciaszint és az életszínvonal között. Nézzük a Freedom House jelentéseit, melyek a legjobban tükrözik a nyugati, liberális demokráciafelfogást. A Freedom House jelentésében 1-7 pont közti az egyes országok értékelése: az 1 a tökéletes liberális… Read More »

Politikai rendszer az ex-szovjet térségben

Alapvetően 3 csoportba oszthatók politikai rendszer szemszögéből a térség országai: ez jelenleg 21 ország, ebből 15 nemzetközileg elismert. Nem a Freedom House és hasonlók elemzései alapján, hanem a tényleges helyzet alapján. * A legkönnyebb eset a nyugati modellt követő államok. Ezek jellemzői: a politikai hatalom korlátozott, azaz erős a gazdaság szerepe, a politikai hatalomért szabadon versengenek különböző pártok,… Read More »