Ószövetség XVIII.

By | 2012-09-21
Megosztás:

Tartalomjegyzék itt.

*

Ámosz könyve (Ámósz könyve)

  • angol neve: Amos
  • szláv neve: Амѡсъ (az egyházi szláv kiejtésről itt)
  • latin neve: Ioel (a latin ejtésről itt)
  • görög neve: Ἀμὼς (a görög ejtésről itt)
  • héber neve: עָמוֹס (a héber ejtésről itt)

Ámósz északi – izraeli – próféta, életének ideje a VIII. sz. Ő a legkorábbi „kis” próféta, bár a könyvek sorrendjében hagyományosan a harmadik. A történelmi környezet itt tehát még az a kor, amikor Izrael válsága nem nyilvánvaló, ez kb. egy nemzedékkel Izrael megszűnése előtt íródhatott.

Az eredetileg egységes zsidó állam a X. században szétszakadt egy északi részre, ez volt Izrael, s egy déli részre, ez volt Júdea. Izraelt a VIII. század végén meghódítja Asszíria, a lakosságot elhurcolják, így szűnik meg a 12 zsidó törzsből 10. Júdea megmarad még egészen a VI. századig, amikor Babilón meghódítja.

Ámósz korában még képes Izrael egyensúlyozni a két regionális hatalom, Asszíria és Egyiptom között. S eközben az izraeli elit képes magának jó életszínvonalat biztosítani. Ámósz üzenete a közelgő bajról így nem tűnik reálisnak a közvélemény számára, a főpap ki is űzeti Ámoszt, államellenes összeesküvéssel vádolva őt (7. fejezet).

A próféta földrengést és bűnhődést jósol, előbb a környező népeknek, majd Júdeának és Izraelnek is. Az ok: erkölcsi romlottság, s elkövetett súlyos bűnök. Ámósz kiemeli a társadalmi igazságtalanságot mint főbűnt.

A három legfontosabb üzenet:

  • semmit se ér a hit, ha azt nem övezi az alapvető erkölcsi szabályok betartása,
  • igazságosság nélkül a társadalom nem lehet Istennek kedves,
  • a legnagyobb átok egy társadalom számára, ha elveszti azt a mércét, melyhez minden cselekedetet mérni kell.
a térség (mai határokkal) a VIII. sz. elején: Am – Amon, Ar – Arám, B – Babilónia, E – Edom, F – főníciai államok, H – hettita államok, I – Izrael, J – Júdea, L – Lükia, M – Moáb, P – Pamfülia